Teams

WU12
Coach: Johannes Schmid

WU14:
Coach: Romana Reifenauer

MU14A:
Coach: Tanja Kuzmanovic

MU14B:
Coach: Ognjen Tepic

MU16:
Coach: Mátyás Sillá

MU19:
Coach: Ognjen Tepic

HLL:
Coach: Ognjen Tepic

Die Trainingszeiten der einzelnen VIKINGS-Mannschaften findest du unter dem Punkt „Trainingszeiten“.